ERES DIGNO, DIOS PODEROSO

   Letra: Karen Eagen  Música: Karen Eagen
 
Mi-Si7-Mi  Mi7    La
    Fa  Fa7    Sib
    Sol  Sol7    Do
Eres  digno, Dios poderoso. 
 
Mi-Si7-Mi  Do#m    Fa#m Si7 
Fa-Do -Fa  Rem    Solm Do 
Sol-Re-Sol  Mim    Lam  Re 
Eres  digno, gran Jehová. 
 
   Mi   Mi7   La  Lam 
Do7  Fa   Fa7   Sib  Sibm 
Re7  Sol  Sol7  Do  Dom 
Eres digno,  Abba Padre. 
 
   Mi-Do#m-Fa#m Si7   Mi-La-Mi  (Mi-Do7) 
   Fa-Rem-Solm  Do   Fa-Sib-Fa (Fa-Re7) 
   Sol-Mim-Lam  Re7   Sol-Do-Sol 
Eres digno,    Hijo de Dios. 
            Fin: Do-Sol 
 

Imprime este recurso.